Nieuws

Interview pilootclub JC Zwijndrecht

In juni 2022, begeesterd door de bijscholing van Tijl Linkekens en Franklin Pereira, besliste JC Zwijndrecht om te springen. Ze zouden resoluut het trainingsprogramma reorganiseren en verrijken op basis van het groeimodel of meerjarenontwikkelingsplan (MJOP).

Wat zijn de ervaringen van de club tot nu toe? Een dubbelgesprek met Bart Geelen (uiterst rechts op de foto) en Danny Neyt (uiterst links), beiden trainer en bestuurslid bij JC Zwijndrecht, een recreatieve club met een honderdtal leden, zes trainers en twee assistent-trainers.

Het is niet zozeer dat we nog overtuigd moesten worden. Meer de vraag: hoe implementeren we dit? Daar zijn natuurlijk die bijscholingen voor.

Op eigen houtje

“De groei van witte naar zwarte gordel, dat is onze focus,” vertelt Bart Geelen (36). Naast bestuurslid is hij trainer A, Master LO en, samen met een collega, hoofdtrainer. “Begin 2020 zette ik zelf de eerste stappen richting een nieuwe ontwikkelingslijn, toen ik nog werkte voor Judo Vlaanderen. Ik zag van het begin het grote potentieel. De meerwaarde? Je bent op een gestructureerde manier bezig bent met de ontwikkeling van een techniek, en dus van de judoka. Het doel is niet om iemand tot een bepaalde graad te brengen, het doel is om iemand te ontwikkelen als judoka.

“Na de bijscholing van Tijl Lindekens en Franklin Pereira in december 2019 heb ik geprobeerd om een langetermijnontwikkelingsplan met aangepaste leerlijn op eigen houtje te implementeren in de club, tijdens de coronaperiode”, vertelt Bart Geelen. “Dat was veel te intensief om alleen te dragen. Ik was heel gelukkig toen het effectief uitgewerkt werd door Judo Vlaanderen. Omdat Tijl Lindekens vanuit topsport, Dirk De Maerteleire vanuit het technisch onderbouwde, en Leen Dom vanuit de Vlaamse Trainersschool (VTS), de koppen bij elkaar hebben gestoken, is dit zo’n sterk project dat we er wel in moesten meestappen.”

Bart Geelen:”Je kan de kat uit de boom kijken, of actief meewerken terwijl je begeleiding krijgt. Ik heb het binnen de club met twee handen vastgegrepen. Dit is de best onderbouwde weg, de weg die we op moeten. Technisch judo is goed om judoka’s voor te bereiden naar zwarte gordel, maar onvoldoende om judoka’s klaar te stomen om iemand op de rug te gooien. Uiteindelijk is dat waar judo om draait. Het moet een combinatie zijn van de twee.”

Aan de basis van het judo verandert niks hé. Worpen en vallen blijven hetzelfde, ze worden alleen op een veel efficiëntere manier aangeleerd.

Met open mond aan de zijlijn

“Ik had wel mijn bedenkingen, en nu soms nog”, geeft Danny Neyt (64) toe. Hij is trainer van de U9, en bestuurslid. “Dat is geen kritiek, meer een vraag naar uitleg hoe ik bepaalde zaken moet aanpakken. De manier waarop Bart lesgaf tijdens de coronaperiode was totaal anders dan hoe wij het gewend waren. Dat voorbeeld in de praktijk heeft ons mee overtuigd. We zagen Bart bezig en wisten meteen: dit is goed, dit is vernieuwend. We zaten soms met open mond te kijken aan de zijlijn. Je voelt dat het allemaal klopt. De methode is wetenschappelijk onderbouwd, je ziet snel vooruitgang bij de judoka’s… Het is niet zozeer dat we nog overtuigd moesten worden. Voor mij was het meer de vraag: op welke manier kan je dit het best implementeren? Daar zijn natuurlijk die bijscholingen voor.”

“Als bestuur waren wij snel overtuigd, maar je moet ook de mensen vinden om het te doen. Om de switch te maken,” zegt Danny Neyt. Bart Geelen sluit zich daarbij aan: “Ga er niet van uit dat je eventjes een paar andere technieken kan geven en een beetje anders kan lesgeven, en dat daarmee de kous af is. Je hebt een trekker nodig. Zonder trekker wordt het moeilijk. Dat is een belangrijke tip naar andere clubs. Het is de rol van de hoofdtrainer om het trainingsplan te coördineren. Je moet een ontwikkelingslijn hebben, een examenprogramma, en een trainingsprogramma. En in dat trainingsprogramma moet je op macro-, meso- en microniveau gaan uitschrijven wat je gaat doen doorheen een volledig seizoen, per trainingsperiode en per training. Die drie heb je nodig om gestructureerd te kunnen werken en je trainers aan te sturen.” 

Bart Geelen: “De inhoud op microniveau is er eigenlijk al want dat is de MJOP-cursus van Judo Vlaanderen. Een voorbeeldjaarprogramma zou Judo Vlaanderen nog mogen uitwerken. Zodat een club aan de slag kan gaan met een voorbeeld, en dat naar haar eigen hand kan zetten. Mijn tip aan Judo Vlaanderen? Blijf maximaal inzetten op de bijscholingen, zodat elke club het begrijpt, inziet dat dit de weg vooruit is, en de switch wil maken.”

Je voelt dat het allemaal klopt. De methode is wetenschappelijk onderbouwd, je ziet snel vooruitgang bij de judoka’s… We zijn nog maar een half jaar echt volgens het MJOP aan het werken, maar je ziet nu al resultaat. Wanneer judoka’s een maand met eenzelfde techniek bezig zijn, passen ze die techniek vaker toe, én zijn ze efficiënter

Nu al resultaat

Hoe ziet het trainingsprogramma van JC Zwijndrecht er concreet uit? “Een maand tot anderhalve maand werken we rond één cluster van technieken”, legt Bart Geelen uit. “We volgen een jaarprogramma waarin dat allemaal opgelijst staat. Dat maakt het heel duidelijk: per maand focussen we op specifieke ontwikkelingsdoelen, van basisvoorwaarden en basistechniek tot verdieping en personalisatie. Het MJOP maakt dat je een duidelijke structuur kan volgen.”

“Maandelijks organiseren we bovendien een ‘train de trainer’-moment in de club”, zegt Bart Geelen. “We geven dan les aan de trainers, en overlopen wat we in de komende maand gaan geven. Wat wij er als club nog extra aan koppelen, is een andere manier van examineren. We zeggen niet meer dat onze judoka’s op elk moment van het jaar alles voor die gordel moeten kunnen. We examineren nu in drie kwartalen, en alleen de technieken die we dat kwartaal gegeven hebben. Zoals op school.”

“We zijn nog maar een half jaar echt volgens het MJOP aan het werken, maar je ziet nu al resultaat”, zegt Danny Neyt. “Wanneer judoka’s een maand met eenzelfde techniek bezig zijn, passen ze die techniek vaker toe, én zijn ze efficiënter. Vroeger kwam de trainer op de mat en bedacht op het moment zelf iets. De ene week gaf je die worp, de andere week een andere, zodat je op een maand tijd drie of vier worpen had gezien. Maar eigenlijk ken je die worpen onvoldoende. Op deze nieuwe manier leer je alle technieken vrij goed.” 

Bart Geelen vult aan: “Bij de oudere judoka’s gaat het heel goed. De U9, dat is wat moeilijker. Er is een groot verschil tussen zes-, zeven-, en achtjarigen. Ik denk dat wij intern, binnen onze club, moeten kijken of we die groep nog kunnen opsplitsen. Dat doet geen afbreuk aan het MJOP, het gaat om de manier waarop wij dat intern organiseren.” Danny Neyt: “Eigenlijk zou je zelfs niet op basis van leeftijd moeten indelen, maar op basis van niveau.”

Ik heb eerst geprobeerd om het MJOP met aangepaste leerlijn op eigen houtje te implementeren in de club, maar dat was veel te intensief om alleen te dragen. Ik was heel gelukkig toen het effectief werd uitgewerkt door Judo Vlaanderen. Dit is zo'n sterk project dat we er wel in moesten meestappen

Zoals Mister Miyagi in Karate Kid

Of ze nog advies hebben voor andere clubs die overwegen pilootclub te worden? “Gewoon bij het oude systeem blijven, dat is wat makkelijk”, zegt Danny Neyt. “Stilstaan is achteruitgaan. Je moet mee met de tijd, de mogelijkheden voor ondersteuning zijn er, en het is effectief een systeem dat tot een beter resultaat leidt. Als je graag judo doet, en je iets over hebt voor de sport, ben je dat verplicht aan jezelf.” 

Daar sluit Bart Geelen zich volledig bij aan. “Als je judoka’s echt wil ontwikkelen, als je wil dat zij misschien toekomstige trainers worden, als je verder wil bestaan als club, ben je ertoe verplicht om een langetermijnvisie te vormen. Hetzelfde doen als voorheen resulteert uiteindelijk vaak in regressie. Probeer het, ga naar de infosessies voor pilootclubs. Maak met heel het bestuur en al je trainers de keuze om dit samen en volledig in te voeren. Want het half doen, dat kan niet.

Enkel een infosessie of bijscholing volgen, zal niet werken. Een trainer die het eens uitprobeert, maar de rest van de trainersploeg die niet volgt, zal ook niet werken. Het is zoals Mister Miyagi in Karate Kid (knipoog): ‘Walk left side, safe. Walk right side, safe. Walk middle, sooner or later… get squish just like grape’. Ga er met heel je bestuur en trainersploeg 100% voor. Half werk geeft geen progressie. Heel de club moet mee.”

Danny Neyt: “Eigenlijk verandert er aan de basis van het judo niks hé. De worpen blijven hetzelfde, de vallen blijven hetzelfde, het wordt alleen op een veel efficiëntere manier aangeleerd. Maar het judo an sich blijft bestaan. Het is niet dat je andere technieken moet aanleren, je moet het enkel op een andere manier overbrengen.” 

Bart Geelen sluit af: “Het is niet omdat Judo Vlaanderen zegt: ‘dit is hoe we het gaan doen’, dat je dat klakkeloos moet volgen. Verlies je creativiteit niet. Geef er je eigen toets aan, behoud je eigen stijl. Dat is misschien een boodschap voor alle trainers: jullie manier van lesgeven is zeer goed, probeer er nu meer langetermijnvisie en structuur in te brengen.”

Ga er niet van uit dat je eventjes een paar andere technieken kan geven en een beetje anders kan lesgeven, en dat daarmee de kous af is. Je hebt een trekker nodig. Zonder trekker wordt het moeilijk. Dat is een belangrijke tip naar andere clubs.

Rapport groeimodel 2022

Bekijk ook het rapport van december 2022
met een overzicht van alle realisaties.

Meld je aan als pilootclub

Neem een vliegende start!

Voor sportjaar 2023-2024 is de projectgroep nog op zoek naar pilootclubs die aan de slag willen met deze nieuwe inhouden.

In een eerste fase willen we de trainers kennis en inzicht geven in het nieuwe model ‘techniekontwikkeling in judo‘ en de ‘leerlijn techniek’ t.e.m. 4de kyu. Ook de ‘leerlijn fysiek’ en de ‘leerlijn waarden en gedragingen’ komen aan bod.

De club engageert zich voor 1 sportjaar (september 2023 tot juni 2024). Indien deze implementatie ook verder wordt getrokken voor de overige graden, loopt dit traject uiteraard nog verder (indien de club dit wenst).

Clubs en trainers die hiermee aan de slag willen en graag als pilootclub meewerken kunnen contact opnemen via leen.dom@judovlaanderen.be.

Voordelen voor pilootclubs

Verwachtingen voorjaar 2023

Verwachtingen najaar 2023 en voorjaar 2024