Wat is een leerlijn

Leerlijnen als tool voor een optimale ontwikkeling

Via drie leerlijnen vormen we judoka’s tot evenwichtige sporters, die alle waarden van het judo uitdragen. Zo kunnen ze op een gezonde en verantwoorde manier de judosport beoefenen.

lees meer

In een leerlijn wordt planmatig uitgewerkt welke nieuwe kennis en vaardigheden judoka’s in iedere fase opdoen en ontwikkelen, en dit in de juiste volgorde.

Om een judoka zo optimaal mogelijk te ondersteunen in zijn ontwikkeling, is het een kunst om de juiste dingen op het juiste moment aan te bieden. Zo bereiken judoka’s hun beoogde doelen op een efficiënte manier en worden ze voldoende uitgedaagd, zonder onmogelijke verwachtingen te creëren.

Die doelen gaan over alle aspecten van de ontwikkeling van de judoka, die je telkens terugvindt in iedere fase:

Levenslang judoën met respect voor traditionele waarden

Om de rijke geschiedenis en maatschappelijke waarden van het judo te respecteren, volgen we de basisprincipes seiryoku-zenyo en jita-kyoei. Deze integreren we in het moderne judo, zonder in te boeten op veiligheid en met respect voor de oorsprong en traditie van de sport. Daarbij komen we tot 3 leerlijnen: leerlijn fysiek, leerlijn techniek, en leerlijn waarden en gedragingen. Samen vormen zij de weg naar levenslang judo en faciliteren ze de persoonlijke groei naar seiryoku-zenyo en jita-kyoei. Je zal deze leerlijnen in elke fase van het groeimodel tegenkomen.

lees meer

De principes seiryoku-zenyo en jita-kyoei zijn fundamentele basisconcepten in het judo.

1. Seiryoku-zenyo

Streven naar maximale effectiviteit met minimale inspanning. Een judoka moet zijn energie slim aanwenden en proberen de kracht van de tegenstander te gebruiken. In plaats van met brute kracht, leert een judoka zijn tegenstander uit balans te brengen en te controleren met een zo efficiënt mogelijke inspanning.

2. Jita-kyoei

Wederzijds respect, zorg voor anderen, samenwerking, welzijn en harmonie: een judoka wordt aangemoedigd om anderen te helpen groeien, te ondersteunen en te respecteren, zowel op als naast de mat. Het doel: de maatschappij op een positieve manier beïnvloeden en relaties opbouwen op basis van wederzijds begrip en samenwerking.

Deze principes zijn niet alleen van toepassing binnen de context van het judo, maar kunnen ook waardevolle levenslessen bieden buiten de dojo.

 

Drie leerlijnen: de weg naar levenslang judo

In een ideale leercurve ontwikkelt de judoka zich tot een voldoende vaardig niveau, waarbij hij of zij zich tegelijk amuseert en voldoening ervaart. Vaardigheid en techniek, amusement en voldoening zijn de grondstoffen om levenslang te blijven judoën. Een ideale leercurve combineert deze drie elementen.

lees meer

De leerlijnen moeten hierin de juiste weg wijzen en prikkels aanbieden. Niet alleen in de kindertijd, ook in latere fasen blijft het behoud van een zeker niveau een belangrijke uitdaging. Stel hierbij voor elke judoka de juiste verwachtingen, op basis van zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Dit zijn de drie leerlijnen die Judo Vlaanderen volgt:

Werken aan techniek beïnvloedt de ontwikkeling van lichaam (fysiek) en persoon (waarden). Die ontwikkeling heeft dan weer een belangrijke invloed op het technisch leerproces (techniek). De 3 leerlijnen zijn dan ook niet van elkaar los te koppelen. Ze volgen geen parallel spoor, maar eerder een traject met kruisingen en raakvlakken. Ze hebben invloed op elkaar en vormen samen de weg naar levenslang judo.