Waarom groeimodel

Het groeimodel of meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) gidst judoka’s doorheen alle fasen van de judoloopbaan. Het ondersteunt de ontwikkeling, de plezierbeleving en het welzijn van de judoka. Ontwikkelingskansen en begeleiding op niveau van elke judoka staan centraal in dit model. Elke judoka, welke zijn of haar persoonlijke doelen ook zijn, moet optimale kansen krijgen om op het eigen niveau te groeien in judo en levenslang te blijven judoën. 

judoën voor het leven

Van kleine ninja’s die met bokkesprongen door de dojo suizen tot beste maatjes op de mat die hun eerste judotechnieken en -vaardigheden onder de knie krijgen. Van dartele bengels die ongestructureerd over de tatami rollebollen tot jonge judosporters die hun beste beentje voorzetten en banden smeden voor het leven. Van turbulente tieners die hun eerste randori’s uitvechten tot eersterangs topsporters die zich voorbereiden op de Olympische Spelen. Van uit de band springende judoka’s die op en naast de mat hun persoonlijkheid vormen tot krasse knarren die op sierlijke wijze hun judovaardigheden onderhouden.

Het groeimodel verdeelt de judoloopbaan in verschillende ontwikkelingsfasen. In elke fase wordt beschreven wat de belangrijkste kenmerken zijn van het opgroeiende kind of de sporter en op welke manier de begeleiding hieraan kan worden aangepast. Aan de hand van deze kenmerken worden judospecifieke doelen bepaald voor elke fase. Judo Vlaanderen komt hierbij tot 3 leerlijnen: leerlijn techniek, leerlijn fysiek en leerlijn waarden & gedragingen.

nieuwe Visie

Met dit meerjarenontwikkelingsplan of groeimodel brengt Judo Vlaanderen een vernieuwde visie op judospecifieke ontwikkeling in Vlaanderen. Het is een handleiding die judoka’s doorheen hun judoloopbaan begeleidt. Van kleuterjudo, naar leren trainen en deelnemen aan wedstrijden, tot levenslang judoën en judo voor 55+. Daarbij staat de ontwikkeling van de judoka als persoon centraal.

Het combineert ontwikkelingsleer, wetenschappelijke kennis en praktijkvoorbeelden uit diverse judolanden en dit aangevuld met ervaringen en studies vanop de Vlaamse mat.

HET RESULTAAT VAN EEN SAMENWERKING

De inhoud van dit plan is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende werkgroepen en experten. Betrokken personen zijn onder andere de Directeur Topsport, leden van de Commissie Graden en Techniek, leden van de Commissie Judo voor Allen, pedagogen, docenten VTS en de Directeur Sportkaderopleiding. Ook experten actief in ruimere context dan de judosport werkten eraan mee.

Dankzij de samenwerking tussen verschillende werkgroepen en experten wordt dit belangrijke en uitgebreide project gedragen door de ganse federatie. Hierdoor kunnen we de krachtlijnen van het project implementeren in de volledige werking van Judo Vlaanderen.