Leren trainen I: situering

U11

De gouden leeftijd

Zo noemen we de periode van 8 à 9 tot 13 jaar: de gouden leeftijd voor motorisch leren. De hersenen van kinderen zijn dan erg flexibel of neuroplastisch. Ze maken heel snel nieuwe hersenverbindingen. Elke dag leren kinderen superveel bij. Daarom zijn ze een kei in zich aanpassen, en heel ontvankelijk om nieuwe dingen aan te leren.

lees meer

De gouden leeftijd is de ideale leeftijd om hun psychomotorische capaciteiten te ontwikkelen. Vanaf deze leeftijd kunnen judoka’s hun bewegingen vanuit hun denken beginnen sturen en plannen om gericht te handelen.

Rond het elfde jaar beheersen kinderen in principe hun motoriek volledig. Hun uithoudingsvermogen is zodanig groot dat er echt gesport kan worden. Steeds meer verschillende sporten krijgen ze onder de knie.

Keerzijde van de medaille: ze worden stilaan vatbaar voor stress en druk. Met mogelijke fysieke of mentale reacties als gevolg. Ze durven elkaar ook al eens treiteren. Daarom krijgen judowaarden zoals respect en verbondenheid, en het evenwicht tussen tori en uke, voor kinderen in deze leeftijdscategorie stilaan echt betekenis. Voor hun zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid blijft plezier en samenspel belangrijk.

Focus leren trainen I - basis (U11)

Profiel van de ontwikkelingsfase Leren trainen I – basis (U11)

Kalenderleeftijd

V 8 – 9 jaar I M 9 – 10 jaar

Leeftijdscategorie

U11 (9 – 10 jaar)

Biologische-groeifase

Late kindertijd (prepuberteit)

Trainingsniveau

Club

Lengte van de training

60 minuten – 2 à 3 per week

Type activiteiten

Lokaal 

≠ activiteiten buiten club*

Min. 6 – max. 16 per jaar

Graadverhoging

1 per jaar

Trainer 

Initiator 

Programma’s Judo Vlaanderen

VTS – opleiding initiator judo

*Activiteiten buiten clubverband zijn nog steeds vooral gericht op ontwikkeling en plezierbeleving. Judo Vlaanderen adviseert om judoka’s U11 overwegend te laten deelnemen aan ontwikkelingsgerichte organisaties. Daarin oefenen judoka’s in randorivormen zonder prestatiekarakter. Het ontwikkelingsgericht karakter staat er centraal.