Leren trainen I: ontwikkeling en begeleiding

U11

Tijd om te groeien

Kinderen in U11 pikken ontzettend snel nieuwe dingen op. Deze groep bereikt een heel belangrijke periode voor motorisch leren. Het lichaam is ondertussen goed gevormd, ze beginnen gericht te handelen te denken. Ze zijn hierdoor erg vatbaar voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. 

Lichamelijke ontwikkeling

Deze periode, van 8 à 9 jaar tot 13 jaar, noemen we ook wel de gouden leeftijd voor motorisch leren. Kinderen pikken in deze periode ontzettend snel nieuwe dingen op.

lees meer

Hun hersenen zijn erg flexibel of neuroplastisch. De hersengebieden voor coördinatief leervermogen ontwikkelen razendsnel. In recordtempo maken ze nieuwe hersenverbindingen.

Rond hun achtste kunnen kinderen langdurig bewegen, bovenhands werpen met een voorkeurshand, rollen, duikelen, balanceren en sprinten. In principe beheersen kinderen hun motoriek volledig rond hun elfde jaar. Spiersterkte, coördinatie en stabiliteit komen tot wasdom, waardoor bewegen vanzelf gaat.

De verhoudingen van hun lichaam zijn proportioneel ideaal. Coördinatie van ledematen gaat goed. Hun bewegingen worden steeds vloeiender in frequentie, ritme en snelheid.

Hun uithoudingsvermogen is zodanig groot dat er echt gesport kan worden. Kinderen krijgen vanaf deze leeftijd steeds meer verschillende sporten onder de knie.

Kwamen de basisbewegingsvaardigheden goed aan bod in de vorige periodes, dan verschuift de aandacht nu richting judospecifieke vaardigheden en (langzaam) naar techniek.

Persoonlijke en sociale ontwikkeling

Nog vanaf deze leeftijd beginnen judoka’s hun bewegingen vanuit hun denken te sturen en plannen om gericht te handelen. Het is de ideale leeftijd om psychomotorische capaciteiten ten volle te ontplooien.

lees meer

Kinderen in U11 weten wat boos, verdrietig en blij zijn betekent. Ze kunnen emoties herkennen en inschatten. Stilaan krijgen ze spelinzicht en teamgeest. Wat de lesgever zegt, interpreteren ze nog vrij letterlijk. Hun denken zit nog sterk in het hier en nu.

Werkethiek, teamspirit en een gevoel van verantwoordelijkheid vormen zich wanneer kinderen positief bekrachtigd worden. Door zich in te spannen en samen te werken worden ze beter, wat dan weer hun motivatie de hoogte in doet schieten.

Teamspirit

In deze fase leren kinderen om dingen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Dit is ook de leeftijd waarop ze spelinzicht krijgen en de spelregels leren begrijpen. Ook zijn kinderen klaar om aan teamsport te doen, want hun teamgeest is voldoende ontwikkeld.

lees meer

Kanttekening: in deze fase kunnen problemen ontstaan met concentratie en discipline. Sporters willen graag het respect van anderen behouden en beginnen kritisch te kijken naar gezag. Ook worden ze stilaan vatbaar voor stress en druk, met fysieke of mentale reacties als gevolg. Het is cruciaal om dit vanaf de start bespreekbaar te maken.

Kinderen zijn vaak nog heel impulsief en op zichzelf gericht. Ook durven ze elkaar al eens plagen. Judowaarden zoals respect en verbondenheid, en het evenwicht tussen tori en uke, krijgen voor kinderen in deze leeftijdscategorie echte betekenis. Voor hun zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid blijft plezier en samenspel onmisbaar.