Fundament leggen: situering

U9

Eerste judotechnieken: dikke fun!

Nu kinderen hun basisbewegingsvaardigheden onder de knie hebben, is het tijd voor een volgende sprong voorwaarts. Vanaf de leeftijd van 7 jaar zijn jonge judoka’s klaar om de grondslagen van het judo te leren.

lees meer

Kinderen tussen 7 en 9 worden sneller en sterker. Ze leren hun lichaam beter controleren en coördineren. Hun lengte, gewicht en spiermassa nemen snel toe. Grove en fijne motoriek ontwikkelen gezwind. Kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen wandelen en lopen, klimmen, zwaaien, roteren, glijden, springen en landen, vangen en werpen, slaan, trappen, dribbelen, heffen en dragen, trekken en duwen. Deze basisbewegingsvaardigheden gaan ondertussen vanzelf, en worden in de U9 verder verdiept.

Judovaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van de training. Verplaatsingen op de grond, tai-sabaki maken in het nage-waza, samen bewegen… Het onder de knie krijgen van deze basisjudovaardigheden is belangrijker dan een snelle opbouw naar complexe technieken zoals worpen en grepen.

Vanaf deze leeftijdscategorie worden kinderen ook echte jonge judoka’s. Ze leren hun eerste eenvoudige technieken in het nage-waza en katame-waza. Door gericht te oefenen, te spelen en te kampen, leer je hen hoe ze die eerste judobewegingen correct uitvoeren.

Focus FUNdament leggen (U9)

Profiel van de ontwikkelingsfase FUNdament leggen (U9)

Kalenderleeftijd

V 6 – 8 jaar I M 6 – 9 jaar

Leeftijdscategorie

U9 (7 – 8 jaar)

Biologische groeifase

Kindertijd (prepuberteit)

Trainingsniveau

Club of school

Lengte van de training

60 minuten, 1 à 2 momenten per week

Type activiteiten

Lokaal 

≠ activiteiten buiten club*

Min. 6 – max. 16 per jaar

Graadverhoging

1 per jaar

Trainer 

Initiator 

Programma’s Judo Vlaanderen

VTS – opleiding initiator judo

*De activiteiten waaraan judoka’s buiten de club deelnemen leggen altijd de nadruk op ontwikkeling en plezierbeleving. Een voorbeeld hiervan zijn ontwikkelingsgerichte organisaties, waarbij judoka’s oefenen in randorivormen.