Leerlijn techniek

Leerlijn techniek

De leerlijn techniek is de basis van het judo als technische en traditionele sport. Judo is een vechtsport waarin techniek een belangrijke basis vormt. Om die techniek efficiënt en succesvol toe te passen in het spel van aanval en verdediging, moet je vaardigheden ontwikkelen. De basisbewegingsvaardigheden en judovaardigheden komen aan bod in leerlijn fysiek. In de leerlijn techniek staan, zoals verwacht, technische vaardigheden centraal.

lees meer

De leerlijn techniek: 

Techniekontwikkeling in judo: meer dan enkel opeenvolging van technieken

Bij het leren en toepassen van techniek onderscheiden we drie fasen met verschillende doelen:

lees meer

Niet elke judoka raakt voor iedere techniek tot in de verpersoonlijkingsfase. Dit is afhankelijk van hun voorkeuren, getraindheid en talent. De leerlijn techniek wil elke judoka optimale kansen bieden om de verschillende fasen voor verschillende technieken succesvol te doorlopen.

De leerlijn techniek is dus meer dan enkel een opeenvolging van technieken. Het is een leidraad die een leerproces ondersteunt. Het finale doel? Techniek beheersen en toepassen in randori en wedstrijd. Daarbij vertrekken we steeds van de basisvoorwaarden voor een techniek. Dat zijn de basisbewegings- en judovaardigheden die judoka’s moeten beheersen alvorens ze de techniek kunnen leren. Zodra judoka’s deze basisvoorwaarden beheersen, kunnen ze de stap zetten naar techniek.

Indeling van technieken per graad

Bij de indeling van techniek per kyugraad richten we ons op wat kinderen aankunnen in overeenstemming met hun motorische ontwikkeling. We hanteren daarbij volgende principes:

lees meer

Brede stabiliteitsbasis

Van tweebenige stabiliteit naar éénbenige stabiliteit

Beweging in verschillende vlakken beperken

Bewegingen naar voor en achter als basis Van buig-strekbeweging naar meer complexe beweging

De judogi symmetrisch vastnemen

Eerst twee handen plaatsen en vastnemen alvorens éénhandig aan de slag te gaan

Van een symmetrische beweging van de benen naar asymmetrisch werk

Zo beperk je de combinatie van bewegingen in de onderste en bovenste ledematen

Leren door referentie

Verder bouwen op wat judoka’s al geleerd hebben of beheersen

Voorbeeld: leerlijn osaekomi-waza, opgedeeld in fasen:

Technieken clusteren tot en met 1ste kyu

Omdat veel technieken op elkaar lijken, kunnen we deze tijdens het trainen gaan clusteren. Leer je de opbouw naar de ene worp, greep, wurging of klem, dan heb je ook de opbouw mee naar een andere. O-goshi, uki-goshi, koshi-guruma of ippon-seoi-nage maken bijvoorbeeld allemaal gebruik van eenzelfde voorwaartse voorbereiding. Hieronder vind je een overzicht van alle clusters binnen nage-waza en katame-waza.

lees meer

Clustering van het nage-waza

Clustering van het katame-waza