Nieuws

Pilootclubs 2.0 in de startblokken

Een nieuwe lichting pilootclubs staat klaar om het Judo Groeimodel te implementeren in hun clubwerking. Dit zijn de vernieuwers: JC Oevel, JC Kiichi-Sai Maasland, JC Berlare-Donkmeer, Yusei Gachi Oostakker, Judokwai Kemzeke, JC Oosterzele, JS Merelbeke, JS Park Brasschaat, JC Hirano Brecht, JC Kodokan Wingene, JC Roeselare en JC De Panne.

In september 2020 werd een projectgroep opgericht die zich buigt over een meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) met het Long term athletes development model (LTAD – model) als basis.

Na een verkennende fase waarin de uitgangspunten, timing en omvang van het project werden vastgelegd, startte een periode waarin werkgroepen en experten aan de slag gingen.

Nu, bijna 3 jaar later, zijn verschillende trainers en clubs in een pilootfase aan de slag met:

In september 2022 werd een eerste groep van pilootclubs opgeleid en werden de eerste vernieuwingen geïmplementeerd in de eigen clubwerking. Aan de hand van dit traject worden de nodige bijsturingen gedaan en ervaringen gedeeld. Deze groep beëindigt binnenkort het opleidingstraject.

Ondertussen staat een tweede groep van pilootclubs klaar om deze leerlijnen toe te passen. Ook aan de hand van deze ervaringen worden eventuele aanpassingen doorgevoerd.

Vanaf september 2024 wordt het meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) over alle Judo Vlaanderen clubs, die graag mee willen in deze nieuwe aanpak, verder uitgerold.

Voor de realisatie van dit project kunnen we ten volle rekenen op steun van Sport Vlaanderen. Hierdoor kunnen we trainers kwaliteitsvol opleiden en ondersteunend materiaal aanbieden om een vlotte overgang te realiseren.

Podcast Hajime Judo

Judo Vlaanderen was te gast in de Hajime Judo podcast. Leen Dom (directeur sportkaderopleiding), Dirk De Maerteleire (technisch directeur en docent VTS) en Tijl Lindekens (jeugdverantwoordelijke topsport, bewegingswetenschapper en docent VTS) gingen in gesprek met host André van Meerkerk over het groeimodel.

Interview pilootclub

In juni 2022, begeesterd door de bijscholing van Tijl Linkekens en Franklin Pereira, besliste JC Zwijndrecht om te springen. Ze zouden resoluut het trainingsprogramma reorganiseren en verrijken op basis van het groeimodel of meerjarenontwikkelingsplan (MJOP).

Wat zijn de ervaringen van de club tot nu toe? Een dubbelgesprek met Bart Geelen (uiterst rechts op de foto) en Danny Neyt (uiterst links), beiden trainer en bestuurslid bij JC Zwijndrecht, een recreatieve club met een honderdtal leden, zes trainers en twee assistent-trainers.

Meld je aan als pilootclub

Neem een vliegende start!

Voor sportjaar 2023-2024 is de projectgroep nog op zoek naar pilootclubs die aan de slag willen met deze nieuwe inhouden.

In een eerste fase willen we de trainers kennis en inzicht geven in het nieuwe model ‘techniekontwikkeling in judo‘ en de ‘leerlijn techniek’ t.e.m. 4de kyu. Ook de ‘leerlijn fysiek’ en de ‘leerlijn waarden en gedragingen’ komen aan bod.

De club engageert zich voor 1 sportjaar (september 2023 tot juni 2024). Indien deze implementatie ook verder wordt getrokken voor de overige graden, loopt dit traject uiteraard nog verder (indien de club dit wenst).

Clubs en trainers die hiermee aan de slag willen en graag als pilootclub meewerken kunnen contact opnemen via leen.dom@judovlaanderen.be.

Voordelen voor pilootclubs

Verwachtingen voorjaar 2023

Verwachtingen najaar 2023 en voorjaar 2024