Nieuws

Traject pilootclubs 2.0
start op 27 mei

Op zaterdag 27 mei gaat de eerste opleidingsdag voor pilootclubs door in de topsportschool te Wilrijk. Opnieuw nemen heel wat clubs deel aan dit unieke project, zoals JC Kemzeke, JC Brecht, JC Merelbeke, JC Park Brasschaat, Yusei Gachi Oostakker, JC Berlare-Donkmeer…

Waarin ligt de sterkte van het meerjarenontwikkelingsplan of groeimodel? Enerzijds de samenwerking tussen de verschillende commissies en anderzijds de mate waarin dit werk onderbouwd werd door wetenschap en ervaring.

In 2020 werd vanuit de topsport het signaal gegeven dat Judo Vlaanderen, op grond van een optimale begeleiding van onze judoka’s, meer aan onze clubs zou moeten bieden dan zuiver de bestaande leerlijn techniek.

Vanuit deze vraag werd een projectgroep opgestart onderverdeeld in verschillende werkgroepen (leerlijn techniek, leerlijn fysiek, leerlijn waarden, Judo Vlaanderen aanbod). Het resultaat is een op wetenschap en ervaring gebaseerd meerjarenontwikkelingsplan waarin participatie en prestatie elkaar ontmoeten met als finale doel elke judoka te begeleiden naar levenslang judo.

Alle leerlijnen treden in voege vanaf september 2024. Wil je al in sportseizoen 2023-2024 met het meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) aan de slag? Grijp je kans en geniet van extra ondersteuning bij de implementatie van deze nieuwe leerlijnen. Aanmelden kan nog steeds! Neem contact op via leen.dom@Judovlaanderen.be

Podcast Hajime Judo

Judo Vlaanderen was te gast in de Hajime Judo podcast. Leen Dom (directeur sportkaderopleiding), Dirk De Maerteleire (technisch directeur en docent VTS) en Tijl Lindekens (jeugdverantwoordelijke topsport, bewegingswetenschapper en docent VTS) gingen in gesprek met host André van Meerkerk over het groeimodel.

Interview pilootclub

In juni 2022, begeesterd door de bijscholing van Tijl Linkekens en Franklin Pereira, besliste JC Zwijndrecht om te springen. Ze zouden resoluut het trainingsprogramma reorganiseren en verrijken op basis van het groeimodel of meerjarenontwikkelingsplan (MJOP).

Wat zijn de ervaringen van de club tot nu toe? Een dubbelgesprek met Bart Geelen (uiterst rechts op de foto) en Danny Neyt (uiterst links), beiden trainer en bestuurslid bij JC Zwijndrecht, een recreatieve club met een honderdtal leden, zes trainers en twee assistent-trainers.

Meld je aan als pilootclub

Neem een vliegende start!

Voor sportjaar 2023-2024 is de projectgroep nog op zoek naar pilootclubs die aan de slag willen met deze nieuwe inhouden.

In een eerste fase willen we de trainers kennis en inzicht geven in het nieuwe model ‘techniekontwikkeling in judo‘ en de ‘leerlijn techniek’ t.e.m. 4de kyu. Ook de ‘leerlijn fysiek’ en de ‘leerlijn waarden en gedragingen’ komen aan bod.

De club engageert zich voor 1 sportjaar (september 2023 tot juni 2024). Indien deze implementatie ook verder wordt getrokken voor de overige graden, loopt dit traject uiteraard nog verder (indien de club dit wenst).

Clubs en trainers die hiermee aan de slag willen en graag als pilootclub meewerken kunnen contact opnemen via leen.dom@judovlaanderen.be.

Voordelen voor pilootclubs

Verwachtingen voorjaar 2023

Verwachtingen najaar 2023 en voorjaar 2024