Deelnemen aan wedstrijden: ontwikkeling en begeleiding

Grote groep vol verschil

De fase Deelnemen aan wedstrijden beperkt zich niet tot tieners en adolescenten. Ook veel volwassenen bevinden zich in dit stadium. Het is daarom een zeer diverse groep met uiteenlopende kenmerken en motieven.

lees meer

Stilaan ontgroeien jongeren hun puberteit, en ontpoppen ze zich tot jongvolwassenen. Hun op hol geslagen hormonen vinden balans, de grootste gemoedsschommelingen luwen. Ze beginnen zich thuis te voelen in hun veranderend lichaam. Ze weten min of meer wie ze zijn en wat ze willen.

Voor deze jongere en oudere judoka’s  blijft deelnemen aan wedstrijden en streven naar prestatie een belangrijk onderdeel van plezierbeleving en voldoening. Ze houden van de spanning en emotie voor, tijdens en na een wedstrijd.

Lichamelijke ontwikkeling

Wedstrijdjudoka’s zijn minder resultaatgericht dan topsporters op het hoogste niveau, maar willen wel op hun eigen niveau presteren en genieten van wedstrijdsport. Het sportspecifieke aandeel in de training richting wedstrijdjudo is ook voor deze judoka’s belangrijk. Waar sommige tieners hun puberteit al voorbij zijn, moeten anderen nog starten. Blijf  alert voor belastbaarheid van het lichaam. In piekgroei zijn spieren, ligamenten, botten en pezen immers vatbaarder voor blessures.  

lees meer

In deze fase hou je rekening met de lichamelijke mogelijkheden. Je zorgt voor voldoende preventieve trainingsarbeid, zodat judoka’s de belasting van wedstrijden aankunnen.

Deelnemen aan wedstrijden houdt judoka’s in beweging, het geeft een reden om te blijven trainen. Het is een ideaal meetmoment om te checken hoe fit en vaardig je bent, en waar je eventueel naartoe wil streven. Wedstrijden geven judoka’s een streefdoel, een uitdaging.

Persoonlijke en sociale ontwikkeling

Judoka’s blijven ook om andere redenen verbonden met een club. Voor het sociaal contact bijvoorbeeld, omdat ze verbinding voelen met hun club, of voor zelfontplooiing. Ze hebben bijvoorbeeld ambitie als trainer, willen een hogere dangraad behalen of deel uitmaken van het clubbestuur.

lees meer

Sommige judoka’s die deelnemen aan wedstrijden, ondervinden gevoelens van zenuwachtigheid en prestatiedruk. Belangrijk om dit als trainer niet onder de mat te vegen, maar er open over te communiceren. Help hen om verder te kijken dan winst of verlies. Streef hierbij samen naar doelen op lange termijn. Deelnemen aan wedstrijden biedt jonge judoka’s unieke leerkansen om te leren omgaan met stress en spanning. Iets waar ze in hun volwassen leven de vruchten van plukken.