Trainen om te winnen: ontwikkeling en begeleiding

Overgangsfase vol verplichtingen

Topsporters trainen al snel minimaal 20 tot 30 uur per week. Daar combineren ze vaak ook een studie bij. Student-sporters die aan een studie beginnen hebben het vaak extra zwaar, omdat zij zich in een overgangsfase bevinden op diverse aspecten in hun leven.

lees meer

Er gelden vaak nieuwe sportverplichtingen, maar zeker nieuwe studieverplichtingen, de relaties met vrienden veranderen, ze worden onafhankelijker van de ouders, gaan misschien op zichzelf wonen, krijgen meer financiële verantwoordelijkheden…

Voor de intensieve begeleiding van topsporters is specifieke, bijkomende kennis vereist op vlak van sociale vaardigheden, fysieke en emotionele belastbaarheid en interdisciplinaire omkadering. Dit vergt een aanpak op maat, buiten de scope van het groeimodel.

Lichamelijke ontwikkeling

In deze fase bereikt de sporter de mature, volwassen status. Lichamelijke veranderingen zijn vanaf dan te wijten aan externe factoren zoals mate van training, voeding, eventuele blessures of ziektes…

Persoonlijke en sociale ontwikkeling

De nood aan autonomie en zelfstandigheid neemt in elke ontwikkelingsfase gestaag toe. In het externe trainerstraject ABC van motiverend coachen van M-Factor komt dit uitgebreid aan bod. In de late adolescentie is deze nood aan autonomie en zelfstandigheid nog steeds groeiende.

lees meer

Nieuwe evoluties in het leven van de sporter brengen mogelijks nieuwe uitdagingen met zich mee: langdurige partnerrelaties, omgang met de media, onderhandeling van contracten, keuze en balans tussen studie en werk…

Topsport is niet alleen lichamelijk maar ook mentaal een grote uitdaging. Ook hierbij moeten topsporters de nodige begeleiding krijgen. Zo leren ze omgaan met stress en druk, en doorzetten na een tegenslag.